مدارس پردیس آموزشی آفتاب هشتم اگر علم در ثریا باشد، مردانی ازسرزمین پارس بدان دست خواهند یافت.
پیامبر اکرم (ص)
دبیرستان پسرانه نسل ظهور پیش ثبت نام
رفتن به بالا